Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Компанiєць Петро Павлович 556077 71828 4.67 71828 0 0 0
Ревiзор Скаленко Лiдiя Олександрiвна 802145 2120 0.14 2120 0 0 0
Голова Наглядової ради Шкiндель Вiктор Миколайович 994695 673426 43.83 673426 0 0 0
Член наглядової ради Кущ Олексiй Єгорович 571392 673426 43.83 673426 0 0 0
Член Наглядової ради Шкуренко Наталiя Миколаївна 813137 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Романенко Вiктор Григорович 127619 2000 0.13 2000 0 0 0
Член Наглядової ради Компанiєць Олександр Петрович 556078 3000 0.19 3000 0 0 0
Усього 1425800 92.79 1425800 0 0 0