Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Авiас-2000" 24994073 49042 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м.Днiпропетровськ Аеропорт, 42 629000 40.94 629000 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Шкiндель Вiктор Миколайович 673426 43.83 673426 0
Кущ Олексiй Єгорович 673426 43.83 673426 0
Усього 1346852 87.66 1346852 0

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).