Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Авiас-2000" 24994073 49042 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м.Днiпропетровськ Аеропорт, 42 629000 40.94 629000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Шкiндель Вiктор Миколайович АЕ 567562 04.04.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 372124 24.22 372124 0 0 0
Кущ Олексiй Єгорович АЕ 571392 30.05.1997 Бабушкiнський РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi. 345728 22.5 345728 0 0 0
Усього 1346852 87.66 1346852 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.