Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.04.2021 12:33:01
Дата здійснення дії: 23.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
Код за ЄДРПОУ:  20205000
Текст повідомлення: 

Дніпропетровська область,

Солонянський район, с-ще Незабудине                                                     «23» квітня 2021 року                                                                                  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Місцезнаходження товариства: 52420, Дніпропетровська область, Солонянський район,

селище Незабудине, вул. Привокзальна, 1

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що «25»  травня 2021 року о 11 годині 00 хвилин у за адресою:  Дніпропетровська область, Солонянський район, с-ще Незабудине, вул. Привокзальна, 1 (приміщення контори), відбудуться позачергові Загальні Збори Акціонерів.

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів проходитиме «25»  травня 2021 року  у приміщенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с-ще Незабудине, вул. Привокзальна, 1  (приміщення контори).

 Реєстрація акціонерів починається о 10 год. 00 хв. і закінчиться о 10 год 45хв. Початок позачергових Загальних Зборів Акціонерів - о 11:00.

Акціонерам для реєстрації та участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах Акціонерів на свій розсуд.

Акціонерам, які не мають змоги фізично прибути за адресою місця проведення  позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства, через епідемічну ситуацію у всьому світі та у зв’язку з поширенням на території України  корновірусної хвороби (COVID-19) або з будь-якої іншої причини, дозволяється бути присутнім на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства  - дистанційно, через платформи: Zoom, Skype та інше.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів, буде складений станом на 24 год. 00 хв. «21» травня 2021 року.

 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів  акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №1:

- «Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі 2 (двох) осіб, а саме:  Кулаковського Олександра Степановича - головою лічильної комісії, та БерлізевуНаталіюМихайлівну  - членом лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Питання 2. Про обрання Голови та Секретаря  позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання №2:

- «Обрати Компанієць Віру Леонтівну - головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а   Компанієць Олександра Петровича  - секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»;

Питання № 3. Про продаж нерухомого майна, яке належить ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП»

Проект рішення з питання №3:

- «Відчужити (продати) нерухоме майно -  комплекс будівель, які знаходяться за адресою: 52420, Дніпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вулиця Привокзальна, будинок 1, та складаються з будівель і споруд з 65 (шістдесят п’ять) об’єктів, загальною площею 15 443, 2 кв.м. з усіма його приналежностями. Зазначені будівлі і споруди знаходяться на земельній ділянці, площею 10,4427 га, кадастровий номер 1225084500:04:001:0181, за суму  1 964 200,00 (один мільйон дев’ятсот шістдесят чотири тисячі двісті) гривень.

Питання № 4.  Про надання згоди Директору  ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП» на вчинення значних правочинів та проекту рішення з такого питання.

Проект рішення з питання № 4:

«На підставі ч.3 ст.70 Закону України „Про акціонерні товариства” попередньо схвалити укладення значних правочинів, які  вчинятимуться товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, а саме такі правочини:

1.  Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП» не більш як протягом одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

1.1. Укладення Товариством будь-яких значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись, договору купівлі-продажу нерухомого майна: комплекс будівель, які знаходяться за адресою: 52420, Дніпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вулиця Привокзальна, будинок 1, та складаються з будівель і споруд з 65 (шістдесят п’ять) об’єктів, загальною площею 15 443, 2 кв. м. з усіма його приналежностями. Зазначені будівлі і споруди знаходяться на земельній ділянці, площею 10,4427 га, кадастровий номер 1225084500:04:001:0181.

 

1.2. Надати повноваження директору  Товариства Компанієць Олександру Петровичу на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись - договору купівлі-продажу нерухомого майна, акту приймання-передачі та будь-яких інших документів, що будуть стосуватись відчуження нерухомого майна, а саме: комплекс будівель, які знаходяться за адресою: 52420, Дніпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вулиця Привокзальна, будинок 1, та складаються з будівель і споруд з 65 (шістдесят п’ять) об’єктів, загальною площею 15 443, 2 кв.м. з усіма його приналежностями. Зазначені будівлі і споруди знаходяться на земельній ділянці, площею 10,4427 га, кадастровий номер 1225084500:04:001:0181.

 

1.3. Надати повноваження директору Товариства Компанієць Олександру Петровичу в зв’язку із раніше укладеним Договором іпотеки № DNFMLOK01024/DI від 15.12.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Орловою Т.Є. 15.12.2011 року за реєстровим №2537, зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень(з відкриттям розділу) індексний номер: 2247, підписувати та подавати до будь-яких державних та недержавних установ, зокрема й відповідних банківських установ листи, заяви інші необхідні документи, для вчинення всіх необхідних дій, що будуть стосуватись  зняття усіх заборон (арештів), здійснити дії необхідні для вилучення з Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, запису про іпотеку та провести інші дії, для виключення будь-яких прав на дане майно у третіх осіб, погасити всі борги, що можуть стати перешкодою для укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна яке знаходиться за адресою: 52420, Дніпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вулиця Привокзальна, будинок 1.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включення до проекту порядку денного: 20205000.smida.gov.ua

Телефон для довідок: +380-095-240-01-82.

Під час підготовки до позачергових Загальних Зборів, всі акціонери ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів. Ознайомлення з матеріалами повинно відбутись до «25»  травня 2021 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с-ще Незабудине, вул. Привокзальна, 1 (приміщення контори) ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП», а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Компанієць Олександр Петрович.

 

Станом на дату складання переліку осіб, які повідомляються про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП», а саме 22.04.2021, загальна кількість простих іменних акцій становить 1 536 560  штук з них 1 465 240  прості іменні акції є голосуючими та 71320 прості іменні акції є не голосуючими акціями.

 

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на його адресу.

 

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

 

З повагою,

Наглядова Рада

ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП»