Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.06.2010
Дата публікації 23.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Незабудинське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 52420, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт.Незабудине, вул.Привокзальна 1
Керівник* Компанієць Петро Павлович - Голова правління. Тел: 0566994492
E-mail* Nezabudino@impulce.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член спостережної ради Гундєрова Ганна Михайлiвна (паспорт: серiя АЕ № 670324 виданий Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 13.08.1997) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2010. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.06508%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 2005 року. Посадова особа Член спостережної ради Радчук Анатолiй Олександрович (паспорт: серiя АК № 998250 виданий Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 01.08.2000) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2010. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 2005 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член спостережної ради Романенко Вiктор Григорович (паспорт: серiя АМ № 127619 виданий Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 11.12.2000) призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2010. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.13016%. Обраний термiном на 3 роки. Попередня посада та мiсце роботи: iнженер-енергетик, ТОВ фiрма "Авiас-2000". Посадова особа Член спостережної ради Компанiєць Вiра Леонтiївна (паспорт: серiя АЕ № 669489 виданий Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 27.06.1997) призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2010. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.19524%. Обрана термiном на 3 роки. Попередня посада та мiсце роботи: бухгалтер, ТОВ фiрма "Авiас-2000".
Посадова особа Член правлiння Роденко Анатолiй Йосипович (паспорт: серiя АК № 556076 виданий Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 14.05.1999) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2010. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.13797%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 2005 року.
Посадова особа Член правлiння Компанiєць Олександр Петрович (паспорт: серiя АК № 556078 виданий Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 14.05.1999) призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2010. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.19524%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний термiном на 3 роки. Попередня посада та мiсце роботи: заступник директора, ТОВ фiрма "Авiас-2000".

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Компанієць Петро Павлович