Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.01.2014
Дата публікації 11.12.2013 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Незабудинське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 52420, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт.Незабудине, вул.Привокзальна 1
Керівник* Компанієць Петро Павлович - Голова правління. Тел: 0566994492
E-mail* a2000hpp@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ «Незабудинське хлібоприймальне підприємство» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 10 січня 2014 року об 11.00 за адресою: селище Незабудине, вул.Привокзальна, 1, Солонянського району, Дніпропетровської обл. у приміщені контори.
Порядок денний:
1. Про передачу в якості забезпечення зобов’язань по кредиту ТОВ «АВІАС-2000» цілісний майновий комплекс за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вул.. Привокзальна, буд. №1, а саме: комплекс споруд згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно та комплекс обладнання хлібоприймального підприємства та млина.


Реєстрація акціонерів з 9.30 до 10.30 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам при собі мати паспорт, представникам акціонерів – доручення оформлене згідно чинного законодавства України.
Телефон для довідок (05669) 94 4 92.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Компанієць Петро Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.12.2013
(дата)